Deklaracja członkowska Drukuj Wyślij znajomemu
Deklaracja Członkowska

   

Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w Jeleniej Górze

 

  

  Ja ,niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………….

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych            

 

1.Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………...

    imię ojca……………………, Imię i nazwisko rodowe matki………………………………

 

2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………….

 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………..

 

4. Seria, nr D.O. lub pesel………………………………………………………………………………………

 

5. Tel. Domowy………………………………………Tel. Kom………………………………………………...

 

6.Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………

 

7. Zawód…………………………………………………………………………………………………………

 

8. Inne umiejętności ,kursy, zawody, uprawnienia*………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Oświadczam ,że znam postanowienie statutu, cele i zadania ”Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w Jeleniej Górze” w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

Jelenia Góra, dn. ……………………………….. …czytelny podpis……………………………………………….

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej Deklaracji dla potrzeb statystycznych i organizacyjnych ”Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w Jeleniej Górze” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997,O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r.Nr 133.poz.883)

 

                                                                                   

 

                                                                                     Podpis……………………………………………………….

 

 

 

 

*np. prawo jazdy, język obcy, kurs komputerowy, uprawnienia elektryczne, kurs BHP itp.

 
Top Module Empty

JSOB na Facebooku